Ίδρυση Επιχείρησης (ατομική ή εταιρεία)·         Διεκπεραίωση της διαδικασίας  σύστασης της Εταιρείας.Εύρεση των κατάλληλων ΚΑΔ ( Κωδικοί Αρίθμησης Δραστηριότητας).  Σύνταξη καταστατικού, δημοσίευση κλπ ανάλογα με την νομική μορφή

·         Εγγραφή στο Επιμελητήριο, στον  Ο.Α.Ε.Ε.,  έκδοση VIES (Ευρωπαϊκό σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τον ΦΠΑ).

·         Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού. Πιστοποίηση καταβολής του εταιρικού κεφαλαίου.

·         Έκδοση σφραγίδας της εταιρίας. 


Contact us
How to visit us
Contact details