Η εταιρεία ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ιδρύθηκε το 2012 και εδρεύει στο Βόλο. Μεταξύ άλλων, η εταιρεία εξειδικεύεται στη διαχείριση (project management) συγχρηματοδοτούμενων έργων,στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων Συστημάτων Διαχείρισης, στη διεξαγωγή Ερευνών Αγοράς (market research), στην ίδρυση επιχειρήσεων, στις Μελέτες Αναδιοργάνωσης, ιδιαιτέρως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), στην Κοινωνική Οικονομία καθώς και στην επαγγελματική αποκατάσταση των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.

Οι άνθρωποι της εταιρείας ξέρουν να αφουγκράζονται, να επεξεργάζονται και να ικανοποιούν ενδελεχώς τις ανάγκες της σύγχρονης επιχείρησης. Όραμά μας, το να συμβάλουμε στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων, μέσα από την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα οργάνωσης, εγκατάστασης συστημάτων διαχείρισης, έρευνας αγοράς, προγραμματισμού καθώς και στρατηγικής ανάπτυξης.


ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ | Σύμβουλοι επιχειρήσεων
Contact us
How to visit us
Contact details