Στρατηγική & ΑνάπτυξηΑ.Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού με στόχο την ανάπτυξη της επιχείρησης / του οργανισμού. Πιο αναλυτικά, παρέχονται ανά κατηγορία οι εξής υπηρεσίες:

Στρατηγικός Σχεδιασμός:Ανάλυση Εσωτερικού & Εξωτερικού Περιβάλλοντος, Ανάλυση SWOT, Διατύπωση οράματος – αποστολής, Στρατηγικοί στόχοι, Άξονες δράσης, Εναλλακτικά σενάρια Ανάπτυξης, Υπηρεσίες / Προϊόντα, Σχέδια δράσης εκσυγχρονισμού

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός:Επιχειρησιακοί Στόχοι, Κρίσιμοι Παράγοντες επιτυχίας, Δραστηριότητες/υπηρεσίες, Οργανωτική Δομή - Ανθρώπινο Δυναμικό, Λειτουργικό Πλαίσιο (Διαδικασίες), Απαιτούμενη υποδομή, Τεχνολογικός Εκσυγχρονισμός, Χρηματοοικονομική Ανάλυση

 

Β.Σχεδιασμός Αναπτυξιακής Πολιτικής

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε φορείς του Ιδιωτικού και του Δημόσιου Τομέα και την εκπόνηση στοχευμένων μελετών αναπτυξιακού σχεδιασμού, σε θεματικά αντικείμενα όπως, 1. Περιφερειακή, τοπική και αστική ανάπτυξη, 2. Κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη, 3. Θεσμική προσαρμογή, 4. Τοπική αγορά εργασίας και απασχόληση.

Γ.Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Marketing

Η εταιρεία αναλαμβάνει την κατάρτιση ενός στρατηγικού σχεδίου Marketing ή ενός Marketingplan, το οποίο δεν αφορά απλά τη μέθοδο προβολής και διαφήμισης των προϊόντων / υπηρεσιών μιας επιχείρησης, αλλά απαιτεί εκτενή ανάλυση της Αγοράς, του Ανταγωνισμού, του Καταναλωτή (customersegmentation) και του Μείγματος Προϊόντων, προκειμένου να σχεδιαστούν:

 

·         Η προϊοντική στρατηγική (ProductPortfolio Mix)

·         Η τιμολογιακή πολιτική

·         Η στρατηγική διανομής και διάθεσης των προϊόντων (DistributionChannelStrategy)

·         Το πλήρες πλάνο επικοινωνίας και οι στρατηγικές επιλογής και χρήσης Μέσων

 

Πιο αναλυτικά, οι υπηρεσίες που προσφέρονται είναι:

Ø     Έρευνα Αγοράς και σύνταξη MarketingPlan.

Ø     Προβολή-Διαφήμιση σε ΜΜΕ

Ø     Δημόσιες Σχέσεις (διοργάνωση εκδήλωσης, δημοσίευση δελτίων τύπου)

Ø     Δημιουργία εταιρικής ταυτότητας (λογότυπο, επαγγελματική κάρτα, επιστολόχαρτο, φυλλάδια, φάκελοι, κάρτες compliments, τιμολόγια

Ø     ΔημιουργίαΙστοσελίδας

Ø     Internet marketing (Social Media, online πλατφορμες)

Ø     e-mail marketing και newsletter design

Ø     Διαφημιστικό υλικό – επιχειρηματικό δώρο

Ø     Δημιουργία «βιτρίνας» (επιγραφές, εκτυπώσεις)

Ø     Φωτογραφία / video

Δ.Υποστήριξηεπιχειρήσεων

            Η εταιρεία αναλαμβάνει την υποστήριξη επιχειρήσεων σε θέματα:

• Γραμματειακή υποστήριξη

Η ανάγκη για γραμματειακή υποστήριξη είναι μεγάλη και η εργασία πολύπλοκη. Δύνεται η δυνατότητα γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως που απευθύνεται σε ελεύθερους επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις που εδρεύουν σε όλη την Ελλάδα και δεν έχουν γραμματεία ή έχουν ανάγκη να την ενισχύσουν. Αποτελεί ουσιαστικά ένα μοντέλο εξωεπιχειρησιακής ανάθεσης, όπου η επιχείρηση αναθέτει σε έναν τρίτο συνεργάτη την τηλεφωνική και ηλεκτρονική επικοινωνία με τους πελάτες του και διάφορα άλλα πρακτικά ζητήματα. Ουσιαστικά, με την υπηρεσία τηλεγραμματείας αποκτά μια κανονική γραμματέα η οποία όμως βρίσκεται εκτός της έδρας της επιχείρησης, παρέχοντας τις υπηρεσίες της από απόσταση και την απαλλάσσει από την ενασχόληση και διεκπεραίωση εκτελεστικών εργασιών.

•      Επαγγελματική διεύθυνση

Για τους επαγγελματίες που δεν χρειάζεται να έχουν φυσική παρουσία σε έναν χώρο, προσφέρουμε την υπηρεσία του “Εικονικού Γραφείου”  ( Virtual Office ) όπου παρέχεται η δυνατότητα ύπαρξης ταχυδρομικής επαγγελματικής διεύθυνσης, ξεχωριστά από τον χώρο της εργασίας, λειτουργώντας ως ΗUM

•      Τηλεφωνική γραμμή

Η υπηρεσία τηλεφωνικής γραμμής είναι μια διαθέσιμη  εφαρμογή, που αποτελεί ένα εύχρηστο και λειτουργικό εργαλείο για επαγγελματίες και επιχειρήσεις, προκειμένου να έχουν τον πλήρη έλεγχο της τηλεφωνικής τους επικοινωνίας, χωρίς την φυσική τους παρουσία.  Ακόμα παρέχεται η δυνατότητα  παραχώρησης ενός τηλεφωνικού αριθμού, με επιλογή ρύθμισης & εγγραφής επαγγελματικού ηχογραφημένου μηνύματος  το  οποίο απαντάει στο όνομα της εταιρείας σας. Επιλογή προώθησης των ηχητικών μηνυμάτων του αυτόματου τηλεφωνητή στο προσωπικό σας  ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

•      Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Παρέχεται η δυνατότητα εξατομικευμένου ηλεκτρονικού  ταχυδρομείο, λαμβάνοντας διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον τομέα της επιχείρησή σας.  Δημιουργία εταιρικών  διευθύνσεων αποκλειστικά για την επιχείρησή σας.

•      Αποδοχή και προώθηση αλληλογραφίας στο όνομα της εταιρείας σας

Παρέχεται υπηρεσία αποδοχής και προώθησης τυπικής αλληλογραφίας, αλλά και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, ως να λαμβάνεται στην έδρα της επιχείρησή σας.

•      Εξοπλισμένο γραφείο

Προσφέρεται η δυνατότητα, στο κέντρο της πόλης, ο επαγγελματίας να εργαστεί σε έναν μοντέρνο και πλήρως εξοπλισμένο περιβάλλον παρέχοντάς του τα σύγχρονα μέσα και τις ανέσεις, που απαιτούνται για την ορθή λειτουργία μιας εταιρείας . Ηλεκτρονικός Υπολογιστής, Ενσύρματο internet 50Mbps VDSL, Ασύρματο Wi-Fi 48Mbps, πρόσβαση σε κοινόχρηστο εκτυπωτή, fax, scanner και φωτοαντιγραφικό, τηλεφωνική συσκευή


Contact us
How to visit us
Contact details