Πράσινο ΤαμείοΣυμμετοχή στο Έργο “Ενημέρωση, εκπαίδευση και κατάρτιση νέων επιστημόνων, αγροτών και εκπαιδευτικών για τη προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας της Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας - Μαυροβουνίου - Κεφαλόβρυσου - Βελεστίνου (Π.Ο.Κα.Μα.ΚεΒε.) – KarlaSchool”που υλοποιείται στο πλαίσιο του θεματικού πεδίου A.4.2.: «Καταγραφή, παρακολούθηση, διατήρηση, προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας», του υπο-μέτρου A: «Δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και κατάρτισης του ευρύτερου κοινού ή/και ειδικών ομάδων πληθυσμού», του μέτρου: «Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες» του άξονα: «Δράσεις διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος» του χρηματοδοτικού προγράμματος: «Φυσικό περιβάλλον & καινοτόμες δράσεις». Χρηματοδότηση: Πράσινο Ταμείο.Προϋπολογισμός: 50.000€

Σκοπός του έργου είναι η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, μέσω της ενημέρωσης του ανθρώπινου δυναμικού που ασχολείται με τον πρωτογενή τομέα, για τις συνέργειες μεταξύ της περιβαλλοντικής προστασίας και αειφόρου ανάπτυξης και η προσέλκυση των νέων επιστημόνων και εκπαιδευτικών που θέλουν να αυξήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, στο αντικείμενο της προστασίας και διατήρησης της βιοποικιλότητας, αξιοποιώντας τις δυνατότητες έρευνας που δίνουν οι νέες τεχνολογίες, που θα χρησιμοποιηθούν κατά κόρο από τον Φορέα Διαχείρισης Κάρλας, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος.

Εταίροι έργου:

1.      Δίκτυο Συλλόγων Επαρχίας Ελασσόνας και Αποδήμων "ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ" (Δίκτυο "ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ")

2.      Φορέας Διαχείρισης της Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας - Μαυροβουνίου - Κεφαλόβρυσου - Βελεστίνου (Π.Ο.Κα.Μα.ΚεΒε.)

3.      Εταιρεία Συμβούλων "ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ"

4.      Κέντρο Μελέτης για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς στη λίμνη Βοιβηίδα – Κάρλα - (ΚΕ.ΜΕ.ΒΟ)

Δράσεις εταίρου «ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ»:

·         Δράση 1 - Workshops ενημέρωσης ομάδων γεωργών και κτηνοτρόφων της περιοχής για την εφαρμογή καλών πρακτικών για την προστασία της βιοποικιλότητας

·         Δράση 5 – Διάχυση αποτελεσμάτων του Έργου

Ιστοσελίδα έργου: http://www.karlaschool.gr/
 


Contact us
How to visit us
Contact details