ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΑΝΗ - Πρόληψη και Ανακύκλωση Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) στο Δήμο Δυτικής ΜάνηΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στην Καρδαμύλη, έδρα του Δήμου Δυτικής Μάνης, πραγματοποιήθηκε η Έναρξη του Έργου: «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΑΝΗ - Πρόληψη και Ανακύκλωση Αστικών Στερεών Αποβλήτων  (Α.Σ.Α.) στο Δήμο Δυτικής Μάνης».

Σκοπός του Έργου είναι τα καθαρά ανακυκλώσιμα υλικά (χαρτί, γυαλί, πλαστικό, αλουμίνιο- μέταλλα) και το οργανικό κλάσμα, κομποστοποιήσιμο (φλούδες, χόρτα, κόκκαλα και γενικά ό,τι προέρχεται από την κουζίνα) να μην πάνε στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής, αλλά να γίνεται διαλογή στην πηγή.

Συμμετείχαν από τον επικεφαλής φορέα ΜΚΟ ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ο διαχειριστής και συνεργάτες στο Έργο, ο Δήμαρχος Δυτικής Μάνης κος Δημήτριος Γεννημαράς ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Δημοτικοί Σύμβουλοι, συνεργάτες του Δήμου, εκπρόσωποι της ΚΑΘΑΡΗΣ ΜΑΝΗΣ και πολίτες που ενδιαφέρονται. Να σημειωθεί η Συμμετοχή εκπροσώπων του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  Καλαμάτας, που είχε καθοριστική σημασία. Τηρηθήκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.

Το Έργο δίνει μεγάλη προτεραιότητα στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση ενημερώνοντας το ανθρώπινο δυναμικό για τις συνέργειες μεταξύ περιβαλλοντικής προστασίας και αειφόρου ανάπτυξης και προσελκύει νέους επιστήμονες και εκπαιδευτικούς που θέλουν να αυξήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους στο αντικείμενο της πρόληψης, ανακύκλωσης και διαχείρισης των ΑΣΑ αλλά  και τις δυνατότητες της έρευνας με χρήση νέων τεχνολογιών.

Από τις Δράσεις είναι: Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, δημιουργία ανοιχτού εκπαιδευτικού ηλεκτρονικού παιχνιδιού, εγκατάσταση Κόμβου Πρόληψης και Ανακύκλωσης  Α.Σ.Α., δημιουργία/ενίσχυση σχολικής βιβλιοθήκης, πιλοτική τοποθέτηση κομποστοποιητών  και κάδων στις σχολικές μονάδες, ενημερωτικά -βιωματικά εργαστήρια, Summer  School  για Διαχείριση των Α.Σ.Α. & Αειφόρο Ανάπτυξη, διαχείριση  και Προβολή του Έργου, διάχυση και δημοσιότητα του Έργου, Διάχυση αποτελεσμάτων, αξιολόγηση του βαθμού ευαισθητοποίησης  και του Έργου.

Στο Έργο συμμετέχουν: η ΜΚΟ ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ, ως επικεφαλής, ο Δήμος Δυτικής Μάνης και ο Πολιτιστικός Σύλλογος «ΚΑΘΑΡΗ ΜΑΝΗ -Ενεργοποίηση των Δημοτών για το περιβάλλον – Διαχείριση Απορριμμάτων».

Θα πραγματοποιηθεί στα όρια του Δήμου Δυτικής Μάνη Μεσσηνίας   από τον Σεπτέμβριο 2020 έως τον Φεβρουάριο του 2022.

 

Στην συνάντηση παρουσιάστηκαν αναλυτικά όλες οι Δράσεις του Έργου, έγινε διεξοδική επεξήγηση του τρόπου διαχείρισης του Έργου και διευκρινιστική συζήτηση με τους φορείς που συμμετέχουν για θέματα πρακτικά και χρονοδιαγράμματος.

Χαιρέτισαν  οι εκπρόσωποι των φορέων που συμμετέχουν με προεξάρχοντα τον κο Δήμαρχο Δυτικής Μάνης.

Οι  εργασίες διήρκησαν από τις 11:00- 13:00 και από τις 18:00-20:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δυτικής Μάνης.

 

 

ΜΚΟ ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ .doc

 


Contact us
How to visit us
Contact details